Back Konsultavimas

Individualios psichologijos konsultacijos suaugusiems ir poroms:

Psichologo konsultacija Jums gali būti naudinga ištikus krizei ar jei Jus užklupo sunkumai, sunkumai poros santykiuose. Taip pat konsultuotis verta esant įvairioms asmeninėms problemoms:streso atveju, mirus ar sunkiai susirgus artimam žmogui, netekus darbo, pačiam susirgus, patyrus išdavystę, pasimetus "meilės trikampyje", ruošiantis skyryboms ar po jų ir panašiai.
Psichologo konsultacija gali teužtrukti vieną valandą arba tęstis tiek, kiek susitarsime ir kiek Jūs manysite reikalinga.

Individualus jaunuolių ir suaugusiųjų konsultavimas, remiantis individualiosios psichologijos teorija.

Individualioji psichologija - viena iš psichologijos  krypčių, kurios pradininkas - žymus austrų gydytojas psichiatras Alfredas Adleris. Ši teorija remiasi prielaida, kad žmogaus pagrindiniai asmenybės bruožai susiformuoja ankstyvoje vaikystėje. Būdamas priklausomas nuo tėvų vaikas išgyvena menkavertiškumo jausmą, kurį siekia įveikti visais įmanomais būdais. Jis kelia sau tikslus, kuriems didelę įtaką padaro  jį supanti socialinė aplinka. Šie tikslai ir jų siekimo būdai formuoja vaiko gyvenimo stilių, kuris santykinai išlieka pastovus jam suaugus.
Kartais dėl nepalankių socialinės aplinkos sąlygų žmogus iškelia sau nerealius tikslus, kurių nesugeba pasiekti. Šio konsultavimo tikslas  -  padėti žmogui suprasti savo gyvenimo stilių ir efektyviai tuo naudotis.Kainos:


Jaunuolių ir suaugusiųjų vienos konsultacijos kaina -  40,00  EUR. Trukmė - 50 min.


Individuali Veidotyros konsultacija:

Išsami Jūsų veido analizė
Individualus pokalbis/konsultacija

Kaina 60,00 EUR.